חשוב לדעת

ביטוח לאומי. מידע על ביטוח זקנה.

טפסי תביעה לגמלאות, מחקרים ופרסומים שונים. 03-6956348 מידע לציבור בטלפון. גמלאות: אבן גבירול 62 ת"א. ביטוח וגביה: רח' סעדיה גאון 24 ת"א. http://www.btl.gov.il/Pages/default.aspx

כללי

האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל

http://www.eshelnet.org.il

האגודה לזכויות החולה בישראל

http://www.patients-rights.org